Ogólnych warunkach zakupu.

Zapraszamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Zakupu On-Line, które regulują oferowanie i zakup produktów za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Korzystając z tej strony internetowej i dokonując jakiegokolwiek procesu zakupu, jesteś związany niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu, dlatego zalecamy uważne zapoznanie się z nimi. Jeśli nie zgadzasz się z nimi, powinieneś powstrzymać się od dokonywania jakichkolwiek zakupów produktów na tej stronie.

1. INFORMACJE PRAWNE I AKCEPTACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAKUPU.

1.1 Identyfikacja usługodawcy.

Zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, dane identyfikacyjne właściciela magicandsailing.com to:

Canary Boat Trips, S.L.U

C/ Nuestra Señora del Carmen, nº9, bajo derecha,

Morro Jable

35625, Pájara

CIF: B76278977

Szczegóły rejestracji w rejestrze handlowym Puerto del Rosario, tom 209, folio 71, strona IF-9120.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można skontaktować się z nami za pośrednictwem następujących środków kontaktu:

Telefon: 630 97 50 23

e-mail: dpo@magicandsailing.com

1.2 Opis.

Canary Boat Trips, S.L.U. za pośrednictwem niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu oferuje swoim użytkownikom i odwiedzającym możliwość dokonania zakupu online oferowanych produktów i usług, a także nawiązania komunikacji z użytkownikiem.

Canary Boat Trips, S.L.U. będzie rozwijać swoją działalność e-commerce jako wirtualny sklep za pośrednictwem strony internetowej magicandsailing.com. Ta platforma elektroniczna obejmuje 5 linii produktów, które wymieniono poniżej:

Magic Select
Magic Deluxe
Magic Dolphin
Magic Reef
Aphrodite

Komercjalizacja produktów objętych powyższymi liniami biznesowymi podlega następującym Ogólnym warunkom zakupu.

Canary Boat Trips, S.L.U. może w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia zmienić projekt, prezentację i/lub konfigurację Witryny, a także niektórych lub wszystkich usług.

Akceptacja szczególnych warunków zakupu.

Dostęp i korzystanie z serwisu magicandsailing.com oznacza pełną i bezwarunkową akceptację przez Użytkownika wszystkich warunków zawartych w niniejszym Regulaminie i Ogólnych Warunkach Zakupu.

Ogólnych warunkach zakupu.

Canary Boat Trips, S.L.U. zastrzega sobie również jednostronne prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu w dowolnym przypadku.

Każde zamówienie złożone w Canary Boat Trips, S.L.U. oznacza, jako warunek zasadniczy, decydujący i niezbędny, akceptację bez zastrzeżeń przez klienta Ogólnych warunków zakupu jego produktów, obowiązujących w dniu złożenia odpowiedniego zamówienia. Ponadto klient przyjmuje do wiadomości, że akceptacja niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu będzie oznaczać ich zastosowanie do zamówienia, do którego się odnoszą, a także do każdego kolejnego zamówienia, z wyjątkiem przypadków, w których Canary Boat Trips, S.L.U. poinformuje go o nowych warunkach.

Fakt, że Canary Boat Trips, S.L.U. nie odwołuje się w danym momencie do żadnego z tych warunków, nie może być interpretowany ani utożsamiany z rezygnacją z odwoływania się do nich w przeszłości lub w przyszłości.

2.- PROCES ZAKUPU ONLINE.

2.1.- Nasze produkty, jak je znaleźć?

Canary Boat Trips, S.L.U, oferuje wirtualny sklep, który oferuje wszelkiego rodzaju usługi zorganizowane w rodzinach, aby ułatwić ich znalezienie.

Ze strony głównej można uzyskać dostęp do wszystkich poziomów rodzin usług.

2.2.- Kategorie/rodziny produktów:

Magic Select
Magic Deluxe
Magic Dolphin
Magic Reef
Aphrodite

Wszystkie produkty posiadają szczegółową kartę produktu, która zawiera zdjęcie, nazwę, opis i cenę wraz z podatkiem. Ceny widniejące na kartach produktów stanowią zaproszenie dla klienta do złożenia propozycji zamówienia; w związku z tym, jeśli wystąpi w nich błąd, Canary Boat Trips, S.L.U. poinformuje klienta o tej okoliczności i nie zrealizuje zamówienia.

Po wybraniu produktów zostaną one dodane do Koszyka, w którym użytkownik będzie mógł dodawać lub usuwać produkty w dowolnym momencie. Po zakończeniu procesu wyboru produktu lub bezpośrednio klikając przycisk „KUP”, użytkownik może zakończyć proces wyboru produktu i przejść do płatności.

2.3.- Zakupy na magicandsailing.com.

Użytkownik może dokonać zakupu jako gość, nie musi się wcześniej rejestrować.

Aby złożyć zamówienie za pośrednictwem naszej platformy e-commerce, Użytkownik musi wypełnić nasz formularz, podając nam następujące informacje:

Imię i nazwisko.
Pełny adres pocztowy.
Adres e-mail.
Numer telefonu kontaktowego.

Ponadto, jeśli użytkownik zarejestruje się, będzie mógł otrzymywać informacje o ofertach i promocjach, jeśli sobie tego życzy. Dane osobowe użytkownika zostaną zarejestrowane w pliku klienta. Więcej informacji na temat przetwarzania i przechowywania danych osobowych użytkownika można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

2.4.- W jaki sposób przetwarzane jest zamówienie?

Zakup usług musi zostać dokonany poprzez aktywację przycisku „KUP”, który pojawia się w dolnej części żądania zakupu i wyraża pełną akceptację każdego z niniejszych Warunków zakupu, jak pokazano na stronie magicandsailing.com, przed zakupem produktów.

2.5.- Ceny.

Ceny mające zastosowanie do każdego produktu, w tym IGIC, są cenami wskazanymi na karcie produktu. Podczas procesu zakupu kwota odpowiadająca opłacie podatkowej zostanie wyświetlona w rozbiciu na stawki obowiązujące w danym momencie i mające zastosowanie do sprzedawanych produktów i/lub usług, a także odpowiednie koszty wysyłki w rozbiciu przed potwierdzeniem zamówienia.

Oferty będą należycie oznaczone i zidentyfikowane jako takie, z dogodnym wskazaniem poprzedniej ceny i ceny oferty.

Canary Boat Trips, S.L.U. zastrzega sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, zmian, które uzna za stosowne, i może codziennie aktualizować produkty i usługi w zależności od sytuacji rynkowej.

W przypadku zmiany ceny, Canary Boat Trips, S.L.U poinformuje klienta pocztą elektroniczną o zmianie, a klient może anulować zamówienie bez możliwości naliczenia dodatkowych kosztów.

2.6.- Metody płatności.

Canary Boat Trips, S.L.U. oferuje różne sposoby płatności, aby klient mógł wybrać ten, który najbardziej mu odpowiada lub najlepiej odpowiada jego potrzebom:

Płatność kartą kredytową Visa i MasterCard, które opracowały system umożliwiający dokonywanie bezpiecznych płatności w Internecie. System Secure Electronic Commerce opiera się na identyfikacji posiadacza karty przez wydawcę karty przed autoryzacją płatności przez Internet. Canary Boat Trips, S.L.U. zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej transakcji kartą kredytową. W takim przypadku dokonamy zwrotu gotówki na oryginalną kartę. W takich przypadkach i jeśli klient jest zainteresowany kontynuowaniem zakupu produktów, poprosimy o przelew bankowy.

Jeśli jest to sposób płatności wybrany przez użytkownika, nawiązywane jest bezpieczne połączenie za pośrednictwem protokołu SSL, w którym należy potwierdzić płatność i bezpośrednio wprowadzić dane bankowe. Ta strona nie jest kontrolowana przez Canary Boat Trips, S.L.U, ale jest zewnętrzną bramką płatności, więc Canary Boat Trips, S.L.U nie ma dostępu do danych bankowych użytkownika i nie przechowuje ich.

Płatność przelewem bankowym: Użytkownik może dokonać przelewu bankowego na konto wskazane w momencie wyboru tej metody płatności. Zamówienie nie zostanie uznane za skuteczne, dopóki nie potwierdzimy odpowiedniej płatności.

W celu jak najszybszego przetworzenia zamówienia konieczne jest, aby numer zamówienia został odzwierciedlony w koncepcji przelewu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia spowodowane z tego powodu.

2.7.- Fakturowanie.

Canary Boat Trips, S.L.U. będzie zobowiązana do wystawienia faktury tym klientom, którzy tego zażądają. Faktura ta będzie zawierać koncepcję i szczegóły kwot otrzymanych za wysyłkę żądanych zamówień.

3. WYMIANA, ANULOWANIE I ZWROT ZAMÓWIEŃ.

3.1.- Wymiana.

Żadne zmiany nie są dozwolone.

3.2.- Anulowanie.

Zamówienia można anulować w całości lub w części do 96 godzin przed datą wycieczki. Anulowanie zamówienia należy jak najszybciej zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej Isabel@magicandsailing.com.

Jeśli anulowanie nastąpi w wyżej wymienionym terminie, klient nie zostanie obciążony żadną karą. W przypadku anulowania zamówienia po upływie uzgodnionych 96 godzin, klient nie będzie mógł anulować zamówienia.

W wyniku anulowania z prawem do zwrotu, kwota zakupu zostanie zwrócona przy użyciu tych samych środków płatności, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie określono inaczej.

W przypadku kart kredytowych kwota zostanie zwrócona na koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego. Dokładna data zwrotu zależy od umowy o kartę kredytową zawartej między bankiem a klientem. Zwrot środków przelewem bankowym zostanie dokonany w ciągu siedmiu dni roboczych lub, w stosownych przypadkach, zgodnie z warunkami danego banku.

4.- PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Ponieważ istnieje możliwość bezpłatnego odstąpienia od umowy do 96 godzin przed wykonaniem usługi, nie będzie konieczne korzystanie z formularza odstąpienia od umowy.

5.- GWARANCJE.

Wszystkie usługi będą oferowane zgodnie z ich opisem. Canary Boat Trips, S.L.U., zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w usługach ze względu na okoliczności produkcji oraz datę i godzinę, jeśli warunki pogodowe nie są odpowiednie do realizacji wcześniej zaplanowanych usług. Takie zmiany mogą być dokonane do 15 minut przed wycieczką, o czym użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub jeśli użytkownik jest już w doku, zostanie o tym poinformowany bezpośrednio.

6.- ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA.

Klient zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z prawem, nie naruszając obowiązujących przepisów ani praw i interesów osób trzecich.

Klient gwarantuje prawdziwość i dokładność danych podanych podczas wypełniania formularzy umowy, unikając wyrządzenia szkody Canary Boat Trips, S.L.U. w wyniku ich nieprawidłowości.

Naruszenie któregokolwiek z niniejszych Ogólnych Warunków Umowy może skutkować anulowaniem lub unieważnieniem zamówień przez Canary Boat Trips, S.L.U. bez powiadomienia klienta i bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

7.- WSPARCIE TECHNICZNE I OBSŁUGA KLIENTA.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z nami w celu ich rozwiązania pod następującym adresem e-mail: reservas@magicandsailing.com i/lub pod numerem telefonu obsługi klienta +34 630 975 023.

8.- DANE OSOBOWE I INFORMACJE HANDLOWE.

Przypominamy, że Canary Boat Trips, S.L.U. przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i zgodnie z ustawą organiczną 3/2018 z dnia 5 grudnia oraz rozporządzeniem UE 679/2016 o ochronie danych osobowych, informujemy o przetwarzaniu danych osobowych, które wykonujemy.

8.1.- Kto jest odpowiedzialny za Twoje dane?

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych przekazanych nam w wyniku zakupu produktu lub wypełnienia formularza jest:

Canary Boat Trips, S.L.U

Adres: C/ Nuestra Señora del Carmen, nº 9, bajo derecho, 35625, Morro Jable

Inspektor ochrony danych: Isabel Sosa Tuckman

E-mail inspektora ochrony danych: Isabel@magicandsailing.com

8.2.- Jakie dane przetwarzamy?

W zależności od usług, z których chcesz korzystać w danym momencie, będziemy musieli przetwarzać dane osobowe, takie jak:

Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres kontaktowy, adres e-mail, numer telefonu.
Dane ekonomiczne i transakcyjne, takie jak szczegóły płatności, informacje o zakupach, zamówieniach, zwrotach, anulowaniach itp.
Informacje handlowe i promocyjne, jeśli użytkownik subskrybuje nasz system komunikacji.
Dane dotyczące upodobań i preferencji użytkownika.

W naszych formularzach prosimy o podanie niezbędnych danych, oznaczonych gwiazdką, których potrzebujemy w celu świadczenia usług; jeśli nie podasz nam tych danych, możesz nie być w stanie dokończyć rejestracji lub kontynuować procesu zakupu.

8.3.- W jakim celu przetwarzamy dane użytkownika?

W zależności od tego, w jaki sposób użytkownik wchodzi z nami w interakcję, będziemy przetwarzać jego dane w następujących celach:

Cel Opis
Rejestracja użytkownika Podstawą uzasadniającą przetwarzanie jest początkowa zgoda wyrażona podczas rejestracji użytkownika, która jest następnie przetwarzana w celu realizacji warunków regulujących korzystanie z magicandsailing.com.
W celu opracowania i wykonania umowy sprzedaży

W celu zarządzania procesem zakupu dokonywanego w witrynie magicandsailing.com.

Zarządzanie odbiorem produktów, niezależnie od wybranej metody płatności.

Zarządzanie ewentualnymi zwrotami, anulowaniem i zmianami w zamówieniu.

Zarządzanie fakturowaniem.

Przetwarzanie i śledzenie zamówień, w tym udostępnianie ich firmie transportowej.

 

Do celów marketingowych

Jeśli użytkownik subskrybuje nasze biuletyny, będziemy przetwarzać jego dane w celu zarządzania subskrypcją i wysyłania spersonalizowanych informacji.

Opracowanie profilu użytkownika w celu określenia jego preferencji oraz wysyłania spersonalizowanych ofert i promocji.

 

Analiza użyteczności i jakości Będziemy przetwarzać dane przeglądania do celów analitycznych i statystycznych, abyśmy mogli ulepszyć naszą stronę internetową i dostosować ją do sposobu, w jaki nasi użytkownicy uzyskują do niej dostęp i ją przeglądają.
W celu wypełnienia zobowiązań prawnych Będziemy przetwarzać dane w celu wypełnienia obowiązków, które nam odpowiadają, takich jak zobowiązania podatkowe, zobowiązania konsumenckie, uwaga na roszczenia i zarządzanie prawami.

8.4.- Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Podstawa prawna, która pozwala nam przetwarzać Twoje dane osobowe, zależy od celu:

Cel Podstawa prawna przetwarzania
Jeśli zdecydujesz się zarejestrować jako użytkownik, musimy przetwarzać Twoje dane, aby zidentyfikować Cię jako użytkownika i zapewnić Ci dostęp do funkcji magicandsailing.com.
W celu opracowania i wykonania umowy zakupu.

Podstawą uzasadniającą przetwarzanie Twoich danych jest wykonanie umowy sprzedaży lub świadczenia usług, która wiąże nas z Tobą.

Ponadto stosujemy uzasadniony interes do przeprowadzania niezbędnych kontroli w celu zapobiegania i wykrywania oszustw podczas dokonywania zakupów na naszej stronie internetowej.

 

Do celów marketingowych

Podstawą tego przetwarzania jest zgoda użytkownika, którą może on odwołać w dowolnym momencie.

Aby wyświetlać użytkownikowi spersonalizowane informacje, mamy uzasadniony interes w profilowaniu na podstawie informacji, które użytkownik nam przekazuje i które gromadzimy na jego temat (przeglądanie witryny, preferencje, historia zakupów).

 

Analiza użyteczności i jakości Podstawą uzasadniającą przetwarzanie jest uzasadniony interes polegający na analizie użyteczności i stopnia zadowolenia użytkownika podczas przeglądania strony magicandsailing.com.
W celu wypełnienia zobowiązań prawnych W oparciu o zobowiązania prawne, które nam odpowiadają.

8.5.- Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Okres przechowywania danych osobowych jest powiązany z celem przetwarzania; w związku z tym zapewniamy okresy przechowywania, które stosujemy:

Cel Okres przechowywania
Rejestracja użytkownika Tak długo, jak długo użytkownik pozostaje użytkownikiem, a po rezygnacji z subskrypcji, przez okres przedawnienia określony przez obowiązujące przepisy.
W celu opracowania i wykonania umowy zakupu Przez czas niezbędny do zarządzania zakupem, w tym przez okresy zwrotów, anulowania i odstąpienia od umowy. Następnie przez okres przedawnienia określony przez prawo cywilne.
Do celów marketingowych Do momentu rezygnacji z subskrypcji i/lub cofnięcia zgody.
Analiza użyteczności i jakości Do momentu usunięcia plików cookie.
W celu wypełnienia zobowiązań prawnych W okresach przedawnienia ustanowionych przez obowiązujące przepisy dla każdego obowiązku prawnego, który nam odpowiada.

8.6.- Komu udostępniamy dane użytkownika?

O ile przekazanie danych stronom trzecim nie zostało wskazane w formularzu, Canary Boat Trips, S.L.U. wyraźnie informuje, że przekaże dane wyłącznie tym organom i podmiotom administracji publicznej, które są właściwe w tej sprawie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w celu realizacji umowy kupna będziemy musieli przekazać dane użytkownika stronom trzecim w następujących celach:

Instytucje finansowe i wydawcy kart kredytowych/debetowych, w celu zarządzania kolekcjami i płatnościami.
Podmioty zajmujące się wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im.
Dostawcom i współpracownikom świadczącym usługi transportu i dostawy produktów.
Dostawcom i współpracownikom usług fakturowania, księgowości i zarządzania podatkami.

8.7.- Jakie są prawa użytkownika?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE (rozporządzenie UE 679/2016 z dnia 27 kwietnia) i przepisami hiszpańskimi (ustawa organiczna 3/2018 z dnia 5 grudnia), użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących bardzo osobistych praw, przedstawiając wiarygodny dowód swojej tożsamości, drogą elektroniczną lub pisemną, skierowaną do naszego przedstawiciela ds. ochrony danych.

Prawa użytkownika są następujące:

Prawo do cofnięcia zgody i zwrócenia się do nas z prośbą o nieprzetwarzanie danych osobowych w celach komercyjnych lub o nieprzesyłanie komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS i biuletynów.
Prawo dostępu do informacji, które posiadamy na temat użytkownika, określających cele przetwarzania, które prowadzimy, oraz komunikacji, którą prowadzimy z osobami trzecimi, ponieważ są one dozwolone przez prawo lub ponieważ są niezbędne do świadczenia usługi, o którą prosił użytkownik, lub ponieważ użytkownik wyraził na to uprzednią zgodę.
Prawo do sprostowania danych, w ramach którego będziemy aktualizować i uaktualniać posiadane przez nas informacje i dane zgodnie z informacjami przekazanymi nam przez użytkownika.
Prawo do usunięcia danych po upływie ustawowych okresów przechowywania określonych w obowiązujących przepisach.
Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas danych użytkownika poprzez cofnięcie udzielonego upoważnienia/zgody.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na przykład w przypadku złożenia skargi lub chęci przechowywania danych przez dłuższy czas, uniemożliwiając ich usunięcie.
Prawo do przenoszenia danych, w ramach którego dostarczymy użytkownikowi dane, które przekazał nam w momencie rejestracji jako użytkownik, w powszechnie czytelnym formacie pliku.

Ponadto informujemy, że użytkownik może zawsze zwrócić się do Hiszpańskiego Urzędu Kontroli Ochrony Danych (Hiszpańska Agencja Ochrony Danych, www.agpd.es), aby zażądać ochrony lub złożyć skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

8.8.- Gdzie mogę skorzystać z przysługujących mi praw?

Aby skorzystać z tych praw, użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem następującego adresu e-mail: dpo@magicandsailing.com , podając we wniosku swoje imię i nazwisko oraz prawo, z którego korzysta, wraz z kopią dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Można to również zrobić, wysyłając nam list z kopią dowodu osobistego na następujący adres:

Canary Boat Trips, S.L.U,

C/ Nuestra Señora del Carmen, nº 9, bajo derecho

35625

Morro Jable

8.9.- Bezpieczeństwo danych użytkownika.

Stosujemy środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem, zmianą i/lub zniszczeniem. Niestety nie jest możliwe pełne zagwarantowanie bezpieczeństwa jakiegokolwiek systemu transmisji lub przechowywania danych.

Jeśli użytkownik podejrzewa, że jego interakcja z nami nie jest już bezpieczna, prosimy o niezwłoczne powiadomienie dpo@magicandsailing.com.

9.- WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej do utworów, marek, logo i wszelkich innych przedmiotów podlegających ochronie zawartych na stronie internetowej należą wyłącznie do Canary Boat Trips, S.L.U, chyba że wskazano inną własność.

Nieautoryzowane powielanie, rozpowszechnianie, komercjalizacja lub przekształcanie takich utworów, marek, logo itp. stanowi naruszenie praw własności intelektualnej i przemysłowej Canary Boat Trips, S.L.U. lub ich właściciela i może stanowić podstawę do podjęcia wszelkich działań sądowych lub pozasądowych, które mogą im odpowiadać w ramach wykonywania ich praw.

Ponadto informacje, do których klient może uzyskać dostęp za pośrednictwem strony internetowej, mogą być chronione prawami własności przemysłowej, intelektualnej lub innej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w żadnym przypadku i w żadnych okolicznościach za jakiekolwiek naruszenie takich praw, których użytkownik i/lub klient może się dopuścić.

10.- POWIADOMIENIA.

Wszelkie powiadomienia, żądania, wnioski i inne komunikaty dokonywane przez strony w związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu muszą mieć formę pisemną i uznaje się je za należycie wysłane zwykłą pocztą na adres drugiej strony lub jej adres e-mail.

W szczególności w przypadku Canary Boat Trips, S.L.U, należy powiadomić na adres pocztowy: C/ Nuestra Señora del Carmen, nº 9, bajo derecho. 35625 – Morro Jable, pod numerem telefonu 630 975 023 lub pod adresem e-mail dpo@magicandsailing.com.

11.- NIEWAŻNOŚĆ I NIESKUTECZNOŚĆ KLAUZUL.

Jeżeli jakakolwiek klauzula zawarta w niniejszych Szczególnych Warunkach Umowy zostanie uznana za całkowicie lub częściowo nieważną lub nieskuteczną, taka nieważność lub nieskuteczność będzie miała wpływ tylko na wspomniane postanowienie lub jego część, która jest nieważna lub nieskuteczna, a pozostała część Ogólnych Warunków Zakupu pozostanie w mocy. W związku z tym uznaje się, że klauzula uznana za całkowicie lub częściowo nieważną lub nieskuteczną nie została włączona.

12.- OBOWIĄZUJĄCE USTAWODAWSTWO I PODDANIE JURYSDYKCJI.

Zakupy i sprzedaż dokonywane w Spółce podlegają ustawodawstwu hiszpańskiemu.

W przypadku powstania jakiegokolwiek konfliktu lub rozbieżności w interpretacji lub stosowaniu niniejszych warunków umownych, Canary Boat Trips, S.L.U podlega systemowi arbitrażu konsumenckiego / sądom i trybunałom, które, w stosownych przypadkach, rozpatrzą sprawę i które będą tymi przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących właściwej jurysdykcji: w przypadku konsumentów końcowych, miejsca wykonania zobowiązania lub miejsca zamieszkania nabywcy.

W przypadku, gdy strona kupująca działa w imieniu osoby prawnej, obie strony poddają się, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, sądom i trybunałom w Puerto del Rosario, Fuerteventura.

Ochrona danych osobowych.

Odpowiedzialne traktowanie Canary Boat Trips, S.L.U. ,
Cel Dane osobowe zebrane w formularzu odstąpienia od umowy będą przetwarzane w celu zarządzania i przetwarzania żądanego prawa, jego archiwizacji i przechowywania, a także w celu skontaktowania się z zainteresowaną osobą.
Uzasadnienie Obowiązek prawny ustanowiony w art. 102 i następnych Królewskiego Dekretu Ustawodawczego 1/2007, Zmieniony tekst ustawy o konsumentach i użytkownikach.
Przechowywanie Dane będą przechowywane przez okresy przedawnienia określone w odpowiednich obowiązujących przepisach.
Odbiorcy Dane będą przekazywane firmom transportowym w celu odbioru produktów, a także właściwym organom administracji publicznej.
Prawa Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia i sprzeciwu, pisząc na adres Administratora danych. Ponadto, jeśli użytkownik uzna, że jego prawa zostały naruszone, może złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych.
Więcej informacji magicandsailing.com